Citoreduktivna hirurgija i HIPEC u lečenju peritonealne karcinoze

TABELA SADRŽAJA

Peritoneum (trbušna maramica) predstavlja dvoslojnu membranu koja obavija trbušnu šupljinu i većinu organa koji se u njoj nalaze, a može da ima površinu i do 2m2. Peritonealna karcinoza je stanje koje opisuje trbušnu maramicu zahvaćenu kancerogenim ćelijama  i uglavnom označava poodmakli stadijum onkološkog oboljenja. Retki su slučajevi da primarni tumor kreće direktno iz trbušne maramice. Ono što se uglavnom dešava jeste metastaziranje drugih primarnih tumora u trbušnu maramicu, što je nekada bilo poznato pod pojmom “karcinoma trbušne maramice”. Ispravan medicinski termin za ovo stanje glasi ” peritonealna karcinoza”.

U momentu postavljanja dijagnoze postoji mogućnost zahvaćenosti kompletnog peritoneuma i tada govorimo o difuznoj peritonealnoj karcinozi. Kada su zahvaćeni samo određeni kvadranti govorimo o lokalnoj peritonealnoj karcinozi. Sam mehanizam metastaziranja u trbušnu maramicu još uvek nije u potpunosti jasan i često je tema kontraverznih diskusija u medicini. Ono što se sa sigurnošću zna jeste da neki od mehanizama podrazumevaju rasejavanje tumorskih ćelija putem krvi i limfe, putem peristaltike creva ili prilikom nastanka ascietesa u trbušnom prostoru. U svakom slučaju se radi o procesu, na koji utiče mnogo različitih faktora.

Širenja metastaza u trbušnom prostoru, dovodi do masivnih problema u funkcionisanju zahvaćenih organa. Najčešći problemi koji se javljaju su ileus, subileus (“zapetljaj creva”), ali i zastoj cirkulisanja mokraće, kao posledica kompresije na mokraćne kanale. Takođe se kod 10% slučajeva javlja ascites, patološko nakupljanje tečnosti u prostoru trbušne duplje, koje je pokazatelj povećane propustljivosti kapilara, povećane proizvodnje limfe i blokade njene cirklulacije. 

Do nedavno je ova dijagnoza za pacijente podrazumevala značajno smanjenje životnog veka, životnog kvaliteta i veoma lošu prognozu. Prosečna stopa preživaljavanja kod npr. tumora koji primarno nisu iz ginekoloških organa, je iznosila između 3 i 6 meseci (Izvor: Sadeghi et al. 2000). Danas pacijenti imaju više mogućnosti, a jedna od njih je i specijalna, ciljana terapija, poput HIPEC-a u kombinaciji sa citoredukcijom

Citoredukcija podrazumeva višesatnu hiruršku intervenciju, koja za cilj ima uklanjanje što većeg dela vidljivog kanceroznog tkiva. Nakon toga sledi HIPEC – hipertermička intraperitonealna hemoterapijska perfuzija. HIPEC procedura podrazumeva, da se u nastavku zahvata trbušnja šupljina puni i “ispira” hemoterapijskim rastvorom, koji se zagreva do 42 stepena Celzijusa.

Lokalna aplikacija hipertermnog, hemoterapijskog rastvora ima značajne prednosti u odnosu na aplikaclju hemoterapije putem vene:

  • Omogućava primenu puno većih koncetracija hemoterapije u odnosu na klasičnu sistemsku hemoterapiju
  • Za pojedine hemoterapijske supstance je potvrđeno da se prilikom peritonealnog ispiranja postiže 20 puta jača ekspozicija peritoneuma, dok ostali deo tela ostaje pošteđen (Verwaal et al. 2003; Fernández-Trigo et al. 1996)
  • U okviru HIPEC-a samo jedan mali deo hemoterapije ulazi u ceo sistem, tako da lokalna koncentracija ostaje vrlo visoka, a da su pri tome sporedni efekti na celo telo veoma mali
  • Lokalno zagrevanje hemoterapije još više pojačava efekat uništavanja kancerogenih ćelija.
  • Pravovremenom primenom HIPEC-a se metastaziranje u peritoneum u nekim slučajevima može sprečiti.

U narednom klipu možete pogledati animaciju HIPEC zahvata (izvor: Mercy Medical Center – Baltimor)

Odluku o tome da li je kod pacijenta HIPEC terapija izbora ili nije, donosi multidisciplinarni tim, vrlo često u toku same operacije. Ova odluka je izuzetno važna, kako za rezultat terapije, tako i za ukupne šanse pacijenta.  Ispiranje hemoterapijom kod pacijenta sa velikom tumorskom masom u peritoneumu neće doneti nikakve benefite, može da posluži samo palijativnoj kontroli ascitesa, ali je u tom slučaju povezano sa ogromnim postterapijskim rizicima.

Da bi HIPEC bio koristan i uspešan, peritonealna karcinoza ne sme biti previše raširena i trebala bi da bude lokalizovana tj. bez daljih mestastaza u udaljenim organima (npr. u plućima). Takođe, opšte zdravstveno stanje pacijenta mora biti dovoljno dobro – osobe sa oslabljenom funkcijom jetre i bubrega u startu nisu kandidat za ovu proceduru. 

S obzirom na kompleksnost ove procedure, ni svaka bolnica, a ni svaki lekarski tim, nisu u mogućnosti da sprovedu HIPEC terapiju.  Austrijski HIPEC centri uspešno sprovode ovu intervenciju još od 1992. godine i ubrajaju se u centre koji na godišnjem nivou urade nadprosečno veliki broj ovih zahvata. Kontaktirajte nas za sve infromacije u vezi citoreduktivne operacije i HIPEC terapije.  Medhelov tim će  Vas ispratiti kroz sve faze procesa, od inicjalne reevaluacije stanja pacijenta, preko same intervencije, do postoperativnih i postterapijskih koraka.

TABELA SADRŽAJA

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze. Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Vodič kroz onkološko lečenje

Saznajte sve bitne informacije o lečenju karcionama na jednom mestu za 3h

SLIČNE OBJAVE

Možda će te i ovo zanimati

Saznajte sve o svom zdravlju za samo 4 sata! Total Body Scan® – vaša najbolja prevencija i sigurnost.
Aparat za protosnko zracenje i zracenje karbonskim jonima u Austriji
Protonsko zračenje i zračenje karbonskim jonima – Nova dimenzija radioterapije u Austriji
Koordinacija lecenja u inostranstvu
Koordinacija lečenja

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

 Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze.
Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Pitanja za 1. posetu onkologu

Unesi svoje podatke i preuzmi besplatnu brošuru.

Pošalji nam svoju priču