MEDHEL brine o sigurnosti ličnih podataka, kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. Naše aktivnosti povezane sa internet stranicom rukovode se zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka. U nastavku ćemo objasniti koje informacije prikupljamo kada je to potrebno i kako njima rukujemo.

1.Lični podaci

U načelu, zaštita Vaših ličnih podataka prioritet je MEDHEL-a. To je razlog zašto ne prikupljamo nikakve lične podatke putem naše internet stranice bez Vašeg pristanka. Vi sami odlučujete da li želite da nam date te podatke ili ne, na primer, prilikom popunjavanja kontakt formulara, u anketi, itd. Mi uglavnom koristimo Vaše lične podatke kako bi odgovorili na Vaš upit, obradili Vaš zahtev ili Vam dali pristup posebnim informacijama ili ponudama. U interesu što boljih odnosa sa klijentima, postoji mogućnost da se ukaže potreba za uređivanjem Vaših ličnih podatka, te i, primera radi, prosleđivanje na neko od naših partnerskih preduzeća, kako bismo bolje odgovorili Vašim željama ili poboljšali naše usluge. Mi (ili treća strana u naše ime) takođe možemo koristiti ove podatke kako bi Vas obavestili o ponudama MEDHEL-a koje mogu biti korisne za Vas ili za obavljanje on-line anketa putem kojih možemo bolje da zadovoljimo Vaše zahteve. Podaci koji nisu potrebni biće izbrisani odmah. Naravno, mi ćemo poštovati Vašu želju da ne koristimo Vaše lične podatke kako bismo poboljšali naše odnose sa klijentima – naročito za direktni marketing ili istraživanje tržišta. Nećemo prodati Vaše lične podatke trećim stranama, niti ih distribuirati na bilo koji drugi način.

Upload-ovanjem i slanjem svih vrsta dokumentacije putem kontakt formulara ili na office@medhel.at, dajete saglasnost da MEDHEL prosledi ove informacije trećim licima, usko povezanim sa realizacijom Vašeg zahteva. Ovu saglasnost, u svakom momentu, možete povući pismenim putem, slanjem e-maila naslovljenog sa „Povlačenje saglasnosti“.

2. Ostali (ne-lični) podaci

Kada pristupite našoj internet stranici, informacije se povremeno prikupljaju automatski (tj. ne kroz popunjavanje kontakt formulara), pri čemu te informacije ne mogu biti dodeljene određenoj osobi (npr. internet pretraživač i operativni sistem koji se koristi, naziv domena internet stranice odakle ste došli, broj poseta, prosečno vreme boravka, učitane stranice). Mi koristimo ove informacije kako bismo utvrdili atraktivnost naše internet stranice i poboljšali njen sadržaj.

3. „Cookies“ – informacije koje se automatski čuvaju na Vašem računaru

Kada posetite našu internet stranicu, informacije mogu biti sačuvane na Vašem računaru kao „cookies“, koji su onda automatski prepoznati kada sledeći put posetite stranicu. „Cookies“ nam, primera radi, dopušta da prilagodimo internet stranicu Vašim interesima. Ako ne želite da prepoznamo Vaš računar, molimo Vas da postavite internet pretraživač tako da briše „cookies“ sa hard diska računara, blokira sve „cookies“ ili Vas upozorava pre odlaganja „cookies“-a.

4. Deca

Deca ne bi trebalo da šalju lične podatke na internet stranice MEDHEL-a bez pristanka roditelja ili odgovornog lica. MEDHEL savetuje sve roditelje i odgovorna lica da pouče svoju decu kako da sigurno i odgovorno rukuju ličnim podacima na internetu. U svakom slučaju, MEDHEL može nesvesno da prikupi lične podatke dece ili ih na bilo koji način koristi ili objavi trećim stranama bez odobrenja.

5. Sigurnost

MEDHEL preduzima sve mere opreza kako bi se Vaši lični podaci osigurali. Vaši podaci biće savesno zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili neovlašćenog otkrivanja.

6. Linkovi na druge internet stranice

MEDHEL internet stranica sadrži linkove koji vode na druge internet stranice. MEDHEL nije odgovoran za strategiju zaštite podataka ili sadržaja drugih internet stranica.

7. Pitanja i komentari 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentare o zaštiti podataka koje upotrebljava MEDHEL (npr. pregled i ažuriranje Vaših ličnih podataka) obratite nam se slanjem mail-a naslovljenog sa „Privatnost podataka“. Dalji razvoj interneta će takođe uticati na našu strategiju zaštite podataka. Promene će biti objavljene na ovoj stranici.

Pitanja za 1. posetu onkologu

Unesi svoje podatke i preuzmi besplatnu brošuru.

Pošalji nam svoju priču