Šta su sarkomi?

TABELA SADRŽAJA

Reč SARKOM se sastoji od dve grčke reči “sarcos”/ “sarx”,što znači meso i “oma”/”om”, što znači izraslina odnosno tumor. Sarkomi spadaju u grupu retkih tumora, koji se mogu stvoriti u kostima ili mekim tkivima, kao što su mišićno, masno, hrskavičnom ili vezivnom tkivu. Obuhvataju spektar od preko 100 različitih, zloćudnih tumora, koji se međusobno veoma razlikuju u pogledu svog biološkog ponašanja, prognoze i reakcije na različite terapije.

KLASIFIKACIJA

U ljudskom telu postoje različite vrste tkiva. Tako se i sarkomi dele prema vrsti tkiva iz koga su nastali. Gruba gledano, sarkomi se dele u tri glavne grupe:

 • Sarkomi mekog tkiva
 • Sarkomi kostiju
 • Gastrointerstinalni stromalni tumori (posebni sarkomi mekog tkiva u crevnom traktu) 

Dalja klasifikacija po pravilu sledi prema ćelijama porekla. Tako npr. “lipo” uvek opisuje mast, a samim tim je npr. liposarkom zloćudni tumor masnog tkiva.

PRIMERI SARKOMA MEKIH TKIVA
LiposarkomSarkom masnih ćelija
FibrosarkomSarkom vezivnog tkiva
LeiomiosarkomMaligni tumor (sarkom) glatkih mišićnih ćelija koji može nastati praktično bilo gde u telu, ali je najčešći u materici, trbuhu i karlici 
OsteosarkomSarkom kosti koji obično zahvata duge kosti ruku ili nogu. Najčešće se javlja kod mladih ljudi i to češće kod muškaraca nego kod žena. Naziva se i osteogeni sarkom
Sinovijalni sarkomMaligni tumor koji nastaje u sinovijalnoj membrani zglobova 
RabdomiosarkomTip sarkoma* koji nastaje u mišićima pripojenim za kosti, zaduženim za kretanje (skeletni mišići). Većina nastaje kod dece, ali se mogu javiti i kod odraslih
AngiosarkomVrsta sarkoma koji nastaje iz ćelija koje oblažu površinu krvnih i limfnih sudova. Sarkom koji nastaje iz krvnih sudova se naziva hemangiosarkom
HondrosarkomSarkom koji nastaje iz ćelija hrskavičnog tkiva
NeurofibrosarkomSarkomi omotaca periferinh nerava
LimfangiosarkomSarkom koji nastaje iz limfnih sudova

Sarkomi su tumori koji ne poznaju granice, što znači da se mogu pojaviti u praktično svakom regionu ljudskog tela. U skladu sa tim i simptomi koji dolaze sa njima su najrazličitiji, tako da se kroz njih diferenciraju i različiti podtipovi. Najvažniji cilj s toga mora biti da svaki pacijent dobije tačnu dijagnozu i od samog starta dospe u ruke lekara specijalizovanog za sarkome, kako bi dobio najbolji oblik terapije za njegovu ličnu situaciju sa tumorom. Onog momenta kada je pacijentu uspostavljena dijagnoza sarkoma ili se sumnja na nju, internationalna medicinska zajednica smatra da je odmah potrebno uputiti pacijenta na specijalizovane centre za lečenje sarkoma

 •  Interdisciplinarno planiranje terapije je kod ovakvih slučajeva neizostavno u većini slučajeva. To podrazumeva uključivanje specijalista različitih disciplina. 
 • Planiranje lečenja treba da se odvija u specijalizovanim centrima za sarkome
 • Centri sa sarkome su po pravilu takođe uključeni u kliničke studije, koje za neke pacijente predstavljaju novu ili jedinu opciju u lečenju.
 • Upućivanje pacijenta u ovakve centre treba da usledi od momenta sumnje na postojanje sarkoma. U praksi bi to značilo da se prepuručuje upućivanje svakog pacijenta sa lezijom koja bi mogla biti sarkom (masa u mekom tkivu ili masa na povrsini mekog tkiva, koja je veća od 2 cm).

Ono što je važno za pacijente sa dijagnozom sarkoma jeste drugo lekarsko mišljenje. Drugo lekarsko mišljenje je pogotovo važno za one pacijente koji se nalaze pred početkom lečenja ili su već duže vreme pod nekom terapijom. Generalno, kada se radi o ozbiljnim dijagnozama, retkim vrstama karcinoma kao što su sarkomi, pre operacija ili terapija koje imaju dugoročne efekte, jako je bitno zatražiti drugo lekarsko mišljenje. U ovom slučaju je nalaz lekara iz centra za sarkome posebno važan kada pacijent ima opravdane sumnje u prvu postavku dijagnoze ili u planirano lečenje.

VEOMA VAŽNO: Dobijanje drugog mišljenja putem slanja beskonačnih lekarskih izveštaja,snimaka i opisa stanja pacijenta sarkom centrima putem e-maila nema apsolutno nikakvog smisla. Savetuje se zakazivanje lične konsultacije sa lekarom, jer je pored medicinske dokumentacije, lični razgovor pacijenta sa specijalistom odlučujući faktor za dalji proces donošenja odluka. Samo na ovaj način će pacijent doći do individualne preporuke za svoj slučaj. U većini slučajeva će specijalista postaviti dodatna pitanja koja se odnose konkretno na Vaš slučaj i tražiti dodatne pretrage, kako bi se još preciznije sagledala situacija.

Prikupljanje velikog broja lekarskih mišljenja, po prinicupu “Hajde da vidimo da li će i ovaj reći isto što i prethodnih sedam”, takođe nema nikakvog smisla. Imajte na umu da su specijalizovani sarkom centri prebukirani pacijentima kojima je zaista potrebna pomoć i da se na taj način troši dragoceno vreme specijalista. Fokus treba da bude na tome da prikupite dva ili tri mišljenja kvalitetna i iskusna sarkom eksperta. U jednom momentu pacijent mora doneti odluku o početku lečenja i tada je važno da izabere jedan put, da se njega pridržava i takođe ne luta na više strana. Postoje pacijenti koji su istovremeno na terapiji kod lekara opšte prakse, u sarkom centru, kod alternativnih medicinara, što se po pravilu uvek završi tako da niko više nema kontrolu nad tokom lečenja.

Terapijske opcije u lečenju sarkoma: 

 • Hirurški zahvati: biopsije, operacije, resekcije, rekonstrukcije, amputacije i sl.
 • Zračenje
 • Sistemske terapije lekovima: hemoterapije, ciljane terapije
 • Specijalne procedure poput izolovane perfuzije ekstremiteta (ILP), hipertermije, RFA
 • Kliničke studije i eksperimentalne opcije

DUGOROČNA KONTROLA PROGRESIJE SARKOMA

Cilj kontrole je pravovremeno prepoznavanje lokalnog rezidiva i metastaziranja. Oba se po pravilu najčešće javljaju u provj godini od primarne terapije, ali se isto tako mogu javiti i posle više od deset godina.

Trenutno ne postoje laboratorijiski parametri npr iz krvi koji bi mogli ukazata na progresiju sarkoma mekog tkiva. Iz tog razloga je na kontrolama veoma važno obratiti pažnju na lokalni nalaz kao i na potragu za metastazama. 

TABELA SADRŽAJA

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze. Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Vodič kroz onkološko lečenje

Saznajte sve bitne informacije o lečenju karcionama na jednom mestu za 3h

SLIČNE OBJAVE

Možda će te i ovo zanimati

Saznajte sve o svom zdravlju za samo 4 sata! Total Body Scan® – vaša najbolja prevencija i sigurnost.
Aparat za protosnko zracenje i zracenje karbonskim jonima u Austriji
Protonsko zračenje i zračenje karbonskim jonima – Nova dimenzija radioterapije u Austriji
Koordinacija lecenja u inostranstvu
Koordinacija lečenja

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

 Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze.
Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Pitanja za 1. posetu onkologu

Unesi svoje podatke i preuzmi besplatnu brošuru.

Pošalji nam svoju priču