Radioonkologija

TABELA SADRŽAJA

U saradnji sa državnim i privatnim radioonkološkim institutima u Beču, osobama obolelim od karcinoma organizujemo lečenje individualno prilagođeno njihovim potrebama.

Uz pomoć tehnički veoma složene i kompjuterski kontrolisane opreme, zračna terapija koristi jonizujuće zrake kako bi u potpunosti inaktivirala tumor, ublažila ili eliminisala simptome koje oni prouzrokuju.

Zračna terapija se u većini slučajeva odvija ambulantno. Kod jednog dela pacijenata cilj zračne terapije je izlečenje. Kada izlečenje nije moguće, fokus prelazi na ublažavanje tegoba i poboljšanje kvaliteta života. Instituti sa kojima sarađujemo su kontinuirano aktivni u daljem razvoju i istraživanjima radioterapije, kako na polju spoljnog zračenja, tako i na polju unutrašnjeg zračenja (brahiterapija)

Radiohirurgija poput gama noža (Gamma Knife) i drugih radiohirurških tehonlogija je u Austriji uvedena 1992. godine. Danas je Beč jedan od centara koji se nalazi u vrhu svetske radiohirurgije, i kroz koji godišnje, samo za intervenciju gama nožem,  prođe oko 1400 pacijenata, iz zemlje i inostranstva.

Protonsko zračenje je takođe jedna od opcija za osobe sa tumorima lokalizovanim u posebno osetljivim organima ili njihovoj blizini, kao što su mozak, kičmena moždina, očni nervi, pluća ili jetra. Razlika ovog zračenja u odnosu na klasično je mogućnost preciznijeg usmeravanja zraka, što znači da se kompletna doza zračenja preciznije fokusira samo na tumor, što maksimalno štiti okolno tkivo, i smanjuje nuspojave.

Sveukupno gledano, naš zajednički cilj je da ljudima sa naših prostora organizujemo medicinsku uslugu na najvišem tehničkom nivou, za njihov problem najadekvatniju, a uz kontinuiranu psihološku podršku.

TABELA SADRŽAJA

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze. Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Vodič kroz onkološko lečenje

Saznajte sve bitne informacije o lečenju karcionama na jednom mestu za 3h

SLIČNE OBJAVE

Možda će te i ovo zanimati

Saznajte sve o svom zdravlju za samo 4 sata! Total Body Scan® – vaša najbolja prevencija i sigurnost.
Aparat za protosnko zracenje i zracenje karbonskim jonima u Austriji
Protonsko zračenje i zračenje karbonskim jonima – Nova dimenzija radioterapije u Austriji
Koordinacija lecenja u inostranstvu
Koordinacija lečenja

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

 Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze.
Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Pitanja za 1. posetu onkologu

Unesi svoje podatke i preuzmi besplatnu brošuru.

Pošalji nam svoju priču