Maligna oboljenja: izvanredni uspesi u personalizovanoj medicini

TABELA SADRŽAJA

Fokus onkologije se intenzivno pomera ka pružanju individualno odgovarajuće terapije za svakog pacijenta. Personalizovana medicina je u tom segmentu poslednjih godina napravila ogromne korake.

„Mogućnosti terapije kancera su se poslednjih godina drastično poboljšale”, kaže Prim.Dr. Walter Ebm, jedan od članova upravnog odbora Wiener Privatklinik Grupe. Pojmovi “personalizovana medicina” ili “precizna medicina” obuhvataju ogromne napretke koje je onkologija postigla u skorijem periodu. Ovaj savremeni pristup u terapiji kancera se već primenjuje na bečkim klinikama.

“Personalizovana terapija se zasniva na činjenici da različiti bolesnici sa istom dijagnozom mogu odgovoriti na istu terapiju na različite načine. Jedan lek može biti izuzetno efikasan kod jednog bolesnika međutim, isti lek uprkos istoj dijagnozi ne mora da dovede do željenog rezultata kod drugog bolesnika.“ – Roche Srbija

Osnovni cilj i zamisao personalizovane medicine je pružanje individualno odgovarajuće terapije svakom pacijentu. Rak je izuzetno složeno oboljenje, a tumori se međusobno razlikuju prema mestu svog nastanka, okolnom tkivu i genetskim predispozicijama. U genetskom materijalu tumorskih ćelija prisutno je više hiljada mutacija. U skladu sa time, rak dojke je drugačiji od raka pluća, a rak mozga drugačiji od raka kostiju. Međutim to nije sve: kod svih tipova raka, postoje i podtipovi. Kod raka dojke je trenutno poznato 12 različitih podtipova. Za četiri podtipa danas zaista već postoje i različite strategije u terapiji.

PRECIZNA ANALIZA GENA

Kod personalizovane medicine se, iz tog razloga, na prvom mestu nalazi genetska analiza, pomoću koje se identifikuju specifične karakteristike nastalog malignog oboljenja. Genetska analiza omogućava ciljanu terapiju, usmerenu na individualnu manifestaciju oboljenja, ali i precizniju procenu daljeg toka bolesti. Precizno utvrđivanje molekularno-bioloških karakteristika tumora omogućava određivanje najadekvatnijeg procesa terapije, izbor najadekvatnije supstance za lečenje, kao i najbolju moguću individualnu kombinaciju terapija.

MORAMO NADMUDRITI TUMOR

Trenutna top tema kliničko-onkoloških istraživanja je imunoterapija.  Osnovni princip imunoterapije je aktiviranje sopstvenog imunog sistema pacijenta i njegovo usmeravanje ka borbi protiv malignih ćelija. Naš imuni sistem bi sam od sebe trebao da prepozna štetne tumorske ćelije i da ih uništi tj. deaktivira. Međutim, tumori su u stanju da izmanipulišu ćelije našeg odbrambenog sistema, tako da ih ovaj ne prepozna i samim tim ne pokrene odbrambenu reakciju organizma. Onkolozi pokušavaju da spreče tumor u nadmudrivanju našeg imunog sistema. Fokus trenutnih istraživanja na ovom polju su tzv. Checkpoint – inhibitori: to su antitela, koja sprečavaju isključivanje odbrambenih ćelija sopstvenog imunog sistema.

end 2
personalizovana medicina

ENORMNA POBOLJŠANJA

Imunoterapije, u poređenju sa klasičnim hemoterapijama, donose sa sobom enormna terapeutska poboljšanja. Terapijom monoklonskim antitelom Nivolumab je kod nemikrocelularnog karcinoma pluća u naprednom stadijumu, a kod pacijenata sa prethodnom intenzivnom terapijom, postignuta jednogodišnja stopa preživljavanja u visini od 42 procenta, dvogodišnja od  24 procenta i trogodišnja u visini od 18 procenata.

BEČ JE TOP DESTINACIJA KADA JE REČ O ONKOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Trenutno je u Comprehensive Cancer centru (CCC) Medicinskog univerziteta u Beču i Opštoj bolnici (AKH) u toku pilot studija, koja treba da produbi saznanja na poljima personalizovane medicine. Cilj ove studije je da se pacijentima, sa neoperabilnim metastaziranim kanceroznim tumorima, u budućnosti ponudi individualna terapija. U tu svrhu će se, uz pomoć posebnog molekularno-patološkog testa, istražiti 49 gena odgovornih za nastajanje kancera, kao i njihovih 750 mutacija. Nakon toga će se vršiti provera internacionalne naučne literature, u potrazi za dokazima koji treba da potvrde delotvornost određenog leka na upravo ove mutacije. Ovaj lek će se tada primeniti na obolelim pacijentima, uprkos činjenici da je taj isti lek obično do sada bio primenjivan za druge vrste terapija.  U jednom preliminarnom, još neobjavljenom, izveštaju je pokazano, da je na ovaj način, kod skoro dve trećine pacijenata, postignut uspeh u terapiji.

Izvor: Journal der Wiener Privatklinken 1/2016

Svi putevi onkoloških istraživanja se spajaju u  glavnom gradu Austrije,  Beču,  i bečkom Compehensive Cancer centru. Trenutno je u toku više od 260 istraživačkih projekata na temu raka, a brojni stručnjaci sa naših klinika su uključeni u njih i leče pacijenta na bečkim privatnim klinikama. O ovom revolucionarnom pristupu lečenja i ličnom iskustvu Dr. Petera Michael Cajningera u borbi i pobedi protiv raka, možte pročitati ovde

Kontaktirajte nas za više informacija o mogućnostima dijagnostikereevaluacije dijagnoze i lečenja onkoloških oboljenja u Beču.

TABELA SADRŽAJA

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze. Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Vodič kroz onkološko lečenje

Saznajte sve bitne informacije o lečenju karcionama na jednom mestu za 3h

SLIČNE OBJAVE

Možda će te i ovo zanimati

Saznajte sve o svom zdravlju za samo 4 sata! Total Body Scan® – vaša najbolja prevencija i sigurnost.
Aparat za protosnko zracenje i zracenje karbonskim jonima u Austriji
Protonsko zračenje i zračenje karbonskim jonima – Nova dimenzija radioterapije u Austriji
Koordinacija lecenja u inostranstvu
Koordinacija lečenja

Zakaži besplatnu telefonsku konsultaciju

 Prva konsultacija sa nama je potpuno besplatna, bez ikakve obaveze.
Zakažite svoj termin za telefonski već danas.

Pitanja za 1. posetu onkologu

Unesi svoje podatke i preuzmi besplatnu brošuru.

Pošalji nam svoju priču